Projektet

Projektet "Utforskningen av Brunns Silvergruva" påbörjades 2004 och färdigställdes 2014 av Föreningen Hedesunda Silvergruvor.

Kalender

2004
LÄNK TILL – Provborrning
Vintern 2006
LÄNK TILL – Utgrävningar
Sommaren 2006
LÄNK TILL – Utgrävningar fortsätter
Hösten 2006
LÄNK TILL – Infodring av gruvan
Sommaren 2007
LÄNK TILL – Markradarundersökning
Hösten 2007
LÄNK TILL – Sondundersökning
2009
LÄNK TILL – Utgrävningar avslutas
2010-2015
LÄNK TILL – Återställning och presentation

“Snabbt, billigt och bra”
Tyvärr kan man bara få två av dom samtidigt.