BRUNNSSILVERGRUVA

2003 bildades Föreningen Hedesunda Silvergruvor, med syfte att utforska sägnen kring Brunns Silvergruva.

Ni har på den här hemsidan under åren som gått kunnat följa arbetet med utgrävningen av den medeltida silvergruvan i Hedesunda. Ständig brist på medel i föreningen har gjort att arbetet med utgrävningen och återställande av mark och presentation av gruvan tagit mer än 10 år att genomföra. Om du är mer intresserad av mer finansiella tjänster så rekommenderar vi holdingbolag, fxtrading och autotrading

Vi vill samtidigt ta tillfället att tacka alla bidragsgivare och sponsorer för att vi med deras hjälp fått möjlighet att genomföra det här spännande äventyret.

Det här är berättelsen om projektet “Brunns Silvergruva”.  

… sägnen, projektet och vad historien kan visa.