Föreningen Hedesunda Silvergruvor

Brunns Silvergruva

Hemsidan är under konstruktion

Fastighetsägaren Ove Lindholm fick genom äldre grannar veta att under den ek som stod vid parkeringe intill hans fastighet, skulle finnas en gammal igenfylld silvergruva.

2003 bildades Föreningen Hedesunda Silvergruvor, med syfte att utforska sägnen kring Brunns Silvergruva.

Under åren som gått har ni på detta forum kunnat följa arbetet med utgrävningen av den medeltida silvergruvan i Hedesunda. Ständig brist på medel i föreningen gjorde att arbetet med utgrävningen och återställande av mark och presentation av gruvan har tagit många år att genomföra.

Vi vill här ta tillfället i akt att tacka alla bidragsgivare och sponsorer för att vi med deras hjälp fått möjlighet att genomföra det här spännande äventyret.

Det här är berättelsen om projektet “Brunns Silvergruva”.
… sägnen, projektet och vad historien har visat.

Den gamla eken som planterades när gruvan fylldes igen

Borrning efter gruvan

Utgrävningsarbeten

Grävmaskin nere i gruvan

Sägnen

"Den ena gruvan ligger mitt i samhället i Brunns by och kallas därför Brunns Silvergruva. Gruvan har varit känd endast i traditioner och folkliga sägner. När den tidigare fastighetsägaren Ove Lindholm köpte fastigheten fick han först höra tala om sägnerna, som pekade ut en stor ek, som skulle vara platsen för gruvhålet."

Fru Lura

Focus on how you can help and benefit your user. Use simple words so that you don't confuse people.

Karta

Focus on how you can help and benefit your user. Use simple words so that you don't confuse people.

Mutsedel

Focus on how you can help and benefit your user. Use simple words so that you don't confuse people.

Nyfikenheten väcktes och efter kontakt med historieintresserade i bygden bildades föreningen. Kortfattat kan arkivforskningen sägas ha givit väldigt lite resultat, troligen därför att gruvan först brutits under medeltidens tidigare del och inget finns nedtecknat från den tiden. Provborrningar visade att gruvan kunde finnas under eken och att man först efter 18 meters borrning fann fast berggrund. Föreningen har efter utgrävning kunnat verifiera en del av sägnen som en sanning!

Om förening

Föreningen Hedesunda Silvergruvor bildades 2003 i syfte att forska i historien om bygdens gruvor, främst de fyra silvergruvorna.

FRÅGOR?

När du har frågor om någonting som rör kommande projekt, kan du ställa dina frågor här.