Föreningen

Hedesunda Silvegruvor

Fastighetsägaren Ove Lindholm fick genom äldre grannar veta
att under den ek som stod vid parkeringen intill hans fastighet,
skulle finnas en gammal igenfylld silvergruva.

2003 bildades Föreningen Hedesunda Silvergruvor,
med syfte att utforska sägnen kring Brunns Silvergruva.

Det här är berättelsen om utforskningen av "Brunns Silvergruva".
... sägnen, historien och projektet.

Sägnen var sann

Hedesunda Silvergruvor

Föreningens syfte var att forska i historien om bygdens gruvor, främst de fyra silvergruvorna. Den ena gruvan ligger mitt i samhället i Brunns by och kallas därför Brunns Silvergruva. Gruvan har varit känd endast i traditioner och folkliga sägner. När dåvarande fastighetsägaren Ove Lindholm köpte fastigheten fick han först höra tala om sägnerna, som pekade ut en stor ek, som skulle vara platsen för gruvhålet.

Provborrning

Nyfikenheten väcktes och efter kontakt med historieintresserade i bygden bildades föreningen. Kortfattat kan arkivforskningen sägas ha givit väldigt lite resultat, troligen därför att gruvan först brutits under medeltidens tidigare del och inget finns nedtecknat från den tiden. Provborrningar visade att gruvan kunde finnas under eken och att man först efter 18 meters borrning fann fast berggrund. Föreningen har efter utgrävning kunnat verifiera en del av sägnen som en sanning!

Avschaktning

Avschaktningen ned till bergrunden på 4 meter djup under grusåsen skedde under hösten 2004. Vid detta tillfälle hittades den närmast sexkantiga träskodda övre delen av gruvhålet. Till stor förvåning var själva hålet helt fyllt av sand och grus, en medveten igenläggning av gruvan har skett, troligen för ca 150 år sedan. Våren 2005 påbörjades själva schakt sänkningen, som skett med hjälp av bl.a. torrsugar.

“Gruvarbetarna fick lita på att högre makter kunde skydda dem. Gruvan hade en egen beskyddare, det fanns en särskild gruvbön och en gruvpsalm där arbetarna bad om Guds beskydd. .”

Vi vill tacka alla bidragsgivare och sponsorer för att vi med deras hjälp fått möjlighet att genomföra
utforskningen av Brunns Silvergruva

På den här hemsidan har ni under åren som gått kunnat följa arbetet med utgrävningen av den medeltida silvergruvan i Hedesunda. Ständig brist på medel i föreningen gjorde att arbetet med utgrävningen och återställandet av marken och en presentation av gruvan tog mer än 10 år att genomföra.

PROJEKTET

Utforskningen av Brunns Silvergruva påbörjades 2004 och färdigställdes 2014 av Föreningen Hedesunda Silvergruvor.