Föreningen Hedesunda Silvergruvor bildades 2003 i syfte att forska i historien om bygdens gruvor, främst de fyra silvergruvorna. Den ena gruvan ligger mitt i samhället i Brunns by och kallas därför Brunns Silvergruva. Gruvan har varit känd endast i traditioner och folkliga sägner. När nuvarande fastighetsägare Ove Lindholm köpte fastigheten fick han först höra tala om sägnerna, som pekade ut en stor ek, som skulle vara platsen för gruvhålet.


Nyfikenheten väcktes och efter kontakt med historieintresserade i bygden bildades föreningen. Kortfattat kan arkivforskningen sägas ha givit väldigt lite resultat, troligen därför att gruvan först brutits under medeltidens tidigare del och inget finns nedtecknat från den tiden. Provborrningar visade att gruvan kunde finnas under eken och att man först efter 18 meters borrning fann fast berggrund. Föreningen har efter utgrävning kunnat verifiera en del av sägnen som en sanning!

Avschaktningen ned till bergrunden på 4 meter djup under grusåsen skedde under hösten 2004. Vid detta tillfälle hittades den närmast sexkantiga träskodda övre delen av gruvhålet. Till stor förvåning var själva hålet helt fyllt av sand och grus, en medveten igenläggning av gruvan har skett, troligen för ca 150 år sedan. Våren 2005 påbörjades själva schakt sänkningen, som skett med hjälp av bl.a. torrsugar.