Vid utgrävninga av gruvan tillfördes tillförde friskluft med en luftpump och en vattenpump pumpade bort tillrinnande vatten. I en sloda (järnbalja) lades de grävda massorna, vilken tömdes uppe på markytan intill hålet. Efter tre dagars grävande med grävmaskin och spade nådde vi botten på Brunns Silvergruva, åtminstone det hål som ligger invid GNK:s och Handelsbankens parkering.
 
Botten nåddes på 20,7 meters djup. Detta är ett ansenligt djup som bör ha tagit minst 20 år att göra med tillmakningsmetoden.
Vi kan därmed konstatera att någon sidogång eller ort inte funnits i detta schakt. Men många frågor återstod att få svar på, såsom hur gammalt schaktet är, varför man har eldat sig ned 20 meter i berget och varför man gav upp och avslutade det omfattande arbetet efter kanske 20 år? Eller kanske man tvingades ge upp på grund av svårigheter med vatten eller ekonomi.

Det måste funnits en organiserad verksamhet med någon form av betalning till medverkande i gruvbrytningen under medeltiden och senare. Ingen annan än en kung, jarl eller ett riksråd kunde bekosta en sådan brytning. Så frågan är, om medlen tröt till en fortsättning.