Föreningen Hedesunda Silvergruvor

Arbete med att iordningställa Brunns Silvergruva
2010 - 2015

Föreningen Hedesunda Silvergruvor hade under hösten 2009 avslutat utgrävningen av Brunns Silvergruva som då hade pågått sedan år 2004. Det här föranledde frågan om återställning och iordningställande av Brunns silvergruva och området runt gruvan.
Ett motiv för föreningens ansträngningar har varit att skapa ökad kunskap om Hedesundas historia och samtidigt ge människor en plats där de kan stanna till, meditera och få nya inblickar och kunskaper om förfäders ambitioner och förhoppningar.


Forskningen kommer att gå vidare men år 2009 kändes det viktigt att återställa marken så att platsen kunde säkras och samtidigt skapa en central punkt för besöksnäringen.

Föreningen Hedesunda Silvergruvor har skapat en plats där besökande kan tillbringa en tid i begrundan och samtidigt få en del av historien.