Föreningen Hedesunda Silvergruvor

Utgrävningarna avslutas 2009

Under året beviljades föreningen 75.000 kr från Leader Nedre Dalälven. Tillsammans med Gävle kommuns tidigare bidrag om lika mycket kunde utgrävningen fortsätta. En lyftkran hade tidigare inköpts, renoverats och besiktigats samt gjutits fast i ett betongfundament och var under tidig höst klar att användas. Under några dagar i slutet av oktober fortsatte utgrävningen av gruvhålet.
 

Botten nåddes på nästan 21 meters djup utan att några orter påträffades. Det finns med andra ord ingen förbindelse med andra tänkbara gruvhål på Lurberget. Huruvida man försökt förbinda hålen är oklart och det får eventuellt senare analyser och prospekteringar utvisa.