Föreningen Hedesunda Silvergruvor

Markradarundersökning genomförd
av Malå Geoscience AB.

I syfte att kartlägg om det från silvergruvans huvudschakt går ut gruvgångar på ett större djup genomfördes markradarundersökningar runt tre av gruvschaktets sidor.

Undersökningarna genomfördes med Malå Geoscience AB:s CUII radarkontrollenhet. 50 MHz antennen ger ett mätdjup om ca 20-30 m och 100Mhz antennen ca 10-20 m.

Tanken med radarmätningarna var att identifiera möjliga gångar/orter. Objekt i radargram (resultatet av radarmätningen) framträder som så kallade hyperblar, bågformade mönster. Det bör observeras att objekt, oavsett om de är luftfyllda eller fyllda gångar eller andra föremål som t.ex. sprickor i berg, större stenar och block kan ge liknande hyperbelformade reflexer.

Resultaten redovisades som enskilda profiler med kommentarer. I redovisningen som tillkännagavs föreningen, togs de profiler med där intressanta strukturer kunde observeras.