Föreningen Hedesunda Silvergruvor

Undersökning med sond i Brunns Silvergruva

I helgen den 15-16/9 arbetade Föreningen Hedesunda Silvergruvor med sondering i Brunns Silvergruva. Från WSP har vi lånat sonderingsstänger om 1 meters längder som går att koppla samman.

Hela schaktet har varit fyllt av sand och grus samt en del sten. Fyllningen har vi under omgångar de senaste åren sugit upp med slamsugning. Förra hösten nådde vi ned till 17 meters djup och då tog sugkraften slut på maskinerna, d v s de orkar inte längre suga upp sanden och vattnet på det djup vi befinner oss nu.


Målet med sonderingen var att försöka få svar på hur tjocka lager det är kvar att gräva i botten på schaktet. Sonderingen har, med stor säkerhet, kunnat påvisa att det är tre meter sand och grus kvar ned till fast botten. Av ca 15 sonderingshål har ett knappt tiotal kunnat påvisa ett stopp i berget ytterligare tre meter till.

Vi kunde ju aldrig vara helt säkra på om det vi kände verkligen var den riktiga botten eller om det bara var en slags hylla av berg. Vi kunde heller inte känna om den ort (gång) som vi hittade redan för 1,5 år sedan och som slutade efter fyra meter fortsätter lodrätt nedåt. I denna ficka hade vi knuffat undan alla större stenar som vi inte kunnat suga upp, varför sonderingen bara stötte på sten här.

Under brytningstiden måste man ha haft etager, avsatser, där man kunde ställa stegarna, så ett helt lodrätt hål till mera än 20 meters djup är omöjligt. Möjligheten finns således att vi känt en bergavsats nu och att hålet är ännu djupare på sidan om. Vi är i alla fall helt överens om att snarast möjligt fortsätta ned till botten/avsatsen av hålet. Sedan får vi göra nya ställningstaganden om utgrävningsmetod om hålet försvinner djupare nedåt.