Föreningen Hedesunda Silvergruvor


Utgrävning under sommaren 2006

Under sommaren har utgrävningen av Brunns Silvergruva fortsatt. Vi befann oss då strax ovanför den punkt som man tidigare trodde var gruvans botten. Vid vinterns utgrävningar hittade vi en utbuktning som vi först trodde var en gruvgång. Bilden är tagen från botten av gruvan, cirka 16 meter under marknivå. 

Foto Owe Lindholm

Utgrävningen av Brunns Silvergruva fick avbrytas  beroende på att den metod som används inte längre var effektiv på nuvarande djup. Just nu befann vi oss på ett djup av cirka 18 meter, ungefär den nivå som ursprungligen via provborrningar beräknades vara gruvans djup. Vi misstänkte att gruvan kan vara betydligt djupare. Något som kunde indikera detta är att man senare i veckan borrade ner en spets två meter under dåvarande gruvbotten och fann bara sand och grus och inget fast berg.
 För att kunna fortsätta med uppfodringen av fyllnadsmassorna i gruvan undersökte vi en möjligheten att tillsätta luft till sugmunstycket, enligt den så kallade ejektormetoden.