Föreningen Hedesunda Silvergruvor

Infodring och återfyllnad av området kring gruvan 2006

Under hösten och på initiativ av Ove Lindholm och Hasse Åhman har byggandet av ett markfundament och en infodring färdigställts. Gruvan kommer nu att vinterförvaras.