Föreningen Hedesunda Silvergruvor

Provborrning 2004

Provborrningen visade att gruvan mycket riktigt fanns under eken och att den är minst 18 meter djup.

Föreningen Hedesunda Silvergruvor fick medel att anlita WSP för en provborrning i syfte att rekognosera marken kring eken. Alla mätningar lagrades i en dator som kopplats ihop med borrmaskinen.
Borrmaskinen har 1,8 meter långa stänger som går att koppla ihop. Kenneth från WSP skötte borrningen.
 
Foto: Elise Hovanta 2004.