Föreningen Hedesunda Silvergruvor

Mutsedlar

Vid efterforskningar i Landsarkivet i Uppsala har Elise Hovanta funnit två mutsedlar från 1845 respektive 1859 rörande den gamla ödelagda silvergruvan i Brunns by.

  1. Den 11 januari 1845
  2. Den 16 januari 1845 del 1
  3. Den 16 januari 1845 del 2
  4. Den 2 december 1859

Den 2 december 1859
1859 December 2. Bonden Olof Olsson No s.6 och drängen Anders Larsson i Brunn begära mutsedel å en silfvermalmsanledning, belägen inom Hedesunda socken af Gefleborgs Län omkring 40 – [famnar?] i söder från fördelstagaren Jon Anderssons hvilken till malmanledningens bearbetande skriftligen lemnat sitt tillstånd på hemmanet No ss4 i Brunn liggande gårdstomt. 2 Dec Muts. å Brunnsgrufvan.

Ur Bergmästarämbetet i Gävleborgs, Uppsala och Stockholms Län. Mutsedelsdiarium 1850-1859. Landsarkivet i Uppsala CI:3. Teckentydning av Elise Hovanta