Föreningen Hedesunda Silvergruvor

Mutsedlar

Vid efterforskningar i Landsarkivet i Uppsala har Elise Hovanta funnit två mutsedlar från 1845 respektive 1859 rörande den gamla ödelagda silvergruvan i Brunns by.

  1. Den 11 januari 1845
  2. Den 16 januari 1845 del 1
  3. Den 16 januari 1845 del 2
  4. Den 2 december 1859

Den 16 januari 1845 del 1


Muts. Exped. Med föreskrift att arbetet skola påbörjas aldrasednast den 16 näste april, att Muts. Bör delgifwas Jordägaren före den 15 näste Februari och inom 1 månad upläsas från Hedesunda kyrkas predikstol samt att anmälan om Utmål göres före den 15 Julii innewarande År.

Ur Bergmästarämbetet i Gävleborgs, Uppsala och Stockholms Län. Mutsedelsdiarium 1838-1849. Landsarkivet i Uppsala CI:1. Teckentydning av Elise Hovanta.