Föreningen Hedesunda Silvergruvor

Mutsedlar

Vid efterforskningar i Landsarkivet i Uppsala har Elise Hovanta funnit två mutsedlar från 1845 respektive 1859 rörande den gamla ödelagda silvergruvan i Brunns by.

  1. Den 11 januari 1845
  2. Den 16 januari 1845 del 1
  3. Den 16 januari 1845 del 2
  4. Den 2 december 1859

Den 11 januari 1845

Bonden Jan Jansson, Skomakaren Pehr Forssberg, förre Hammarsmeden Abraham Nyström och Bruksarbetaren Olof Björkgren, alla i Forssbacka By anhåller om Mutsedel år en af dem hos Bergsfogden C. E. Lychnek under den 3 dennes angifwen gammal ödelagd Silfwergrufwa, belägen inwid Trumslagaren Kilströms gård i Brunns By och Hedesunda Socken.

Ur Bergmästarämbetet i Gävleborgs, Uppsala och Stockholms Län. Mutsedelsdiarium 1850-1859. Landsarkivet i Uppsala CI:3. Teckentydning av Elise Hovanta